Výnosy penzijních fondů

28.01. 2014 • Spoření

Pokud patříte k vlastníkům starší verze penzijního připojištění, pak se pro vás v roce 2014 vůbec nic zásadního nemění. Výnosy těchto penzijních fondů se s velkou pravděpodobností budou hýbat nejvíce mezi jedním a dvěma procentními body. Ovšem majitelé nově pořízených smluv z roku 2013 si v první chvilku možná budou nadávat, že nezvolili jednu ze dvou nových firem na trhu. 

Nové smlouvy se týkají tzv. účastnických fondů v třetím pilíři důchodového systému. Velká část společností sice hlásí budoucí výnosy též v rozmezí jednoho až dvou procent, nicméně dvojice nových společností se prozatím pohybují vysoko nad ostatním a tedy i nad průměrem. Jedná se o akciový fond Conseq a růstový fond od Raiffeisen. Akciový fond Conseq se nyní nachází na úrovni dvaceti procent a růstový fond od Raiffeisen dosahuje jedenácti procent. Daleko za oběma nováčky se nachází dynamický a vyvážený fond od Penzijní společnosti České pojišťovny s hodnotou tři a půl procenta, což už samo o sobě je obrovský rozdíl.

Současná situace v penzijním připojištění

Od roku 2013 platí zbrusu nová pravidla o penzijním připojištění. Dosud zveřejňovaná čísla ukazují, že většina lidí může očekávat výnosy do dvou procent a vůbec přitom nezáleží na tom, jestli lidé investovali odvážně nebo konzervativně. U odvážné investice by sice lidé teoreticky mohli získat více peněz, ale zase na druhou stranu u ní hrozí větší riziko ztráty. Důvodem pro tyto malé rozdíly mezi investičními strategiemi je nízký zájem o novinku, což úzce souvisí s malým objemem spravovaných financí. S omezenějšími financemi musí penzijní společnosti mnohem delší dobu zůstávat v přechodné investiční strategii, což znamená, že finance déle leží bez ladu a skladu na běžných účtech, termínovaných vkladech nebo dluhopisech. V zásadě se dá říct, že investování většiny fondů je prozatím obdobné a finanční prostředky jsou uložené v konzervativních nástrojích s očekávaným výnosem okolo dvou procent. V následujícím roce 2014 se výsledky jednotlivých fondů budou mnohem více stratifikovat v závislosti na posilování akciové a dluhopisové složky portfolia.

Intervence České národní banky

Je naprosto jasné, že menší objem finančních prostředků pro jednotlivé společnosti představuje komplikaci, nicméně ta není evidentně až natolik zásadní, když mohou nové společnosti i přesto nabízet slušná procenta. Z hlediska dostatečné diversifikace portfolia fondu se dají objemy v řádech milionů korun považovat už za dostatečné, i když finančníci by raději viděli mnohem vyšší objemy financí, kdy by mohlo na jejich strategiích spolupracovat více účastníků penzijního spoření. Zhodnocení růstového účastnického fondu společnosti Raiffeisen, jež v současnosti přesahuje oněch jedenáct procent, bylo zásadně ovlivněno hlavně vhodných načasováním prvotního zainvestování svěřených financí, k němuž došlo v době úpravy akciových trhů v první polovině října roku 2013. Od té doby akciové trhy stouply řádově o jednotky až desítky procent. 

A nesmí se zapomenout na podstatný faktor, jímž je v tomto případě listopadová měnová intervence České národní banky. Kdo totiž očekával, že koruna oslabí směrem k euru, ten se nemýlil. Ve valné většině fondů mohou mít některé společnosti zastoupenou cizoměnovou aktivitu, což v takovém případě znamená zajímavé fakty. Jedním z nich je i to, že jejich hodnota v korunách po intervenci České národní banky prudce vzrostla. Ve strategii fondu se tím společnosti musí zaměřit na růstové regiony. Velice pozitivně hodnotí intervence České národní banky i společnost Conseq, která vyhlašuje, že intervence měla vliv na nárůst více než pěti procent.

Dá se čekat oživení trhu?

Současné výnosy jsou v určitých případech zajímavé, nicméně nic to neříká o budoucím vývoji. Akciové trhy totiž mohou různě měnit svoje hodnoty a kolísat a příští rok se může mluvit o úplně jiných hodnotách. Dá se navrhnout otázka, jestli natolik výrazný rozdíl mezi zbytkem trhu a dvěma nováčky zůstane i v dalším roce a zda se to těmto společnostem podaří využít pro získávání úplně nových klientů. Zde se nedá tvrdit vůbec nic, protože některé podílové fondy v porovnání s konkurencí nabízely zajímavé procentní body, nicméně zájem veřejnosti o přestup z transformovaných do účastnických fondů byl stále relativně nízký. Pokud pro to hledáte důvody, pak jich také najdete hned několik. Může se jednat o mýty o výhodnosti penzijního připojištění dle starších pravidel, dále o poměrně složitou administraci přestupu z transformovaných fondů do jiné penzijní společnosti či též velice nízká míra provize finančním zprostředkovatelům, jimž provize leckdy nemusí zaplatit ani vlastní náklady. Nedá se příliš očekávat, že by se v roce 2014 děly nějaké zásadní věci a trh by se dal do pohybu. V současné době se totiž ještě zhruba pět milionů klientů nachází v transformovaných fondech, což je skutečně velké číslo. Nečekejme tedy, že by klienti začali hromadně prchat z jednoho fondu do jiného. Přetahování o klienty ve větším měřítku se prostě očekávat nedá. I z toho důvodu je snaha o získávání hlavně nových klientů, kteří ještě spořit na důchod nezačali. Ostatně pro mladší lidi do čtyřicet let je v současnosti penzijní spoření s potenciálem vyšších výnosů celkem atraktivní a ne jako tomu bylo v minulosti.

V případě, že se lidé odhodlají k převodu naspořených financí z transformovaného fondu pryč, pak ovšem musí očekávat hlavně administrativní překážky. Klienti transformovaných fondů můžou totiž nejprve přecházet do doplňkového penzijního spoření u stejné penzijní společnosti a až potom mohou přejít k jiné společnosti. To trvá několik měsíců, což je poměrně velká komplikace, jež odradí velké množství zájemců, takže se nedají čekat žádné závratné přesuny klientů na českém trhu. On se ani nedá čekat žádný velký přesun mezi starší verzí a novým třetím pilířem u jednotlivých penzijních společností. Valná většina lidí dává přednost konzervativnímu setrvání v transformovaném fondu a jako hlavní důvod se dá vysledovat věková struktura účastníků, jejich nechuť k rizikům a hlavně garance každoročního nezáporného zhodnocení, jež jim transformovaný fond nabízí, což by s přechodem do nových účastnických fondů ztratili. Větší aktivitu nabídne možná společnost Conseq, jež v září dohodla odkup transformovaného penzijního fondu Aegon se sto tisíci klienty. Společnost má naplánováno oslovit svoje vlastní klienty v transformovaném fondu a chtějí se je pokusit přesvědčit o výhodnosti přesunu do nového účastnického fondu. Ovšem nedá se očekávat, že si společnost udrží neobvykle vysoké dvacetiprocentní výnosy každoročně.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Spoření'
Tipy na jiné články