Jak zjistit cenu úvěru - sledujte výši RPSN

13.02. 2014 • Tipy a rady

Chcete-li si vzít úvěr, měli byste znát jeho cenu. Co to přesně znamená? Do ceny se nezahrnují jen úroky, ale i další poplatky. Naučte se vypočítávat cenu úvěru, abyste věděli o jak výhodný či nevýhodný produkt žádáte.

Obecně o ceně úvěru

Cena úvěru představuje celkovou částku, kterou zaplatíte za půjčené peníze, a to za celou dobu, po kterou úvěr máte. Kromě úroku se do ceny promítají i všechny další poplatky, které mohou být u jednotlivých poskytovatelů půjček velmi odlišné.

Lidé, kteří si vybírají úvěr (ať už na cokoliv), dělají často jednu zásadní chybu - řídí se podle úroku. Raději si vezmou úvěr s menším úrokem a neuvědomují si, že v konečném důsledku zaplatí více, než kdyby si vzali úvěr s vyšším úrokem a nižšími poplatky. Proto se při volbě úvěru nerozhodujte podle úroku, ale podle RPSN.

RPSN představuje roční procentní sazbu nákladů. Jedná se o číslo umožňující lidem lépe vyhodnotit výhodnosti či nevýhodnost poskytovaného úvěru.

RPSN je udáváno jako procentuální podíl z dlužné částky, jež musí spotřebitel zaplatit za rok. Od roku 2002 mají zákonnou povinnost uvádět RPSN téměř všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů.

Do RPSN se započítávají různé poplatky, konkrétně za uzavření smlouvy, správu úvěru, vedení účtu, převody peněžních prostředků, za první navýšení splátky, za pojištění schopnosti splácet atd.

Cena u dlouhodobých úvěrů

Zatímco u krátkodobých či střednědobých úvěru je důležité pro zjištění jejich ceny se ptát na to, kolik celkem zaplatíte, je třeba si uvědomit, že to nefunguje u dlouhodobých úvěrů. Důvodem je, že nelze vycházet z nynější hodnoty peněz. Je nutné počítat s tím, že je časem znehodnotí inflace. Když si vypočítáme, kolik přeplatíme na hypotéce, zdá se nám výsledná částka neúměrně vysoká. Promítneme-li do ní znehodnocení peněz (důsledek inflace), už to tak strašné není.

V souvislosti s inflací mluvíme o časové hodnotě peněz. Jde o matematickou metodu, díky které je možné porovnat hodnoty peněžních částek z různých časových období. Výpočtem zjistíte skutečnou cenu dlouhodobého úvěru.

Efektivní úrok hypoték

Zatímco u většiny úvěrů se pro výpočet jejich ceny používá RPSN, u hypoték se setkáte se spojením „efektivní úrok hypoték“. RPSN totiž nelze u hypoték spočítat přesně.

U spotřebitelských úvěrů je RPSN většinou povinným údajem, ale u hypotéky se tento údaj nedozvíte. Proto si musíte efektivní úrok spočítat sami na základě informací, které máte - úroková sazba, poplatky, daňové odpočty atd. Výpočty však nejsou složité a zvládne je bez problémů i laik.

Proč se zajímat o cenu úvěrů: Shrnutí

Zjištění skutečné ceny úvěru vám umožní lépe se rozhodnout, jestli si vzít úvěr či nikoliv. Zatímco u krátkodobých úvěrů  je zjištění ceny jednodušší, u dlouhodobého musíme brát v potaz inflaci, která vždy nahrává těm, kteří si úvěr berou, a znehodnocuje finanční prostředky na spořícím účtu.

Znalost ceny úvěru vám umožní se lépe rozhodnout, zda bydlet v nájmu nebo si sjednat hypotéku, kterou sice přeplatíte, ale je velmi pravděpodobné, že ceny nájmu dosáhnout ještě větších částek a tím, že ho budete platit každý měsíc, nám inflace nepomůže (na rozdíl od hypotéky).

V neposlední řadě vám to pomůže při přemýšlení o vhodné investici. Pokud totiž dokáže investovat volné peníze, tak aby vám vynesly více, než jsou náklady na úvěr, je vhodné si volné finanční prostředky ponechat na investování.

Pokud však jste konzervativní a nechcete mít své peníze jinde než na spořících účtech v bankách  a nejste nakloněni myšlence přijímat riziko investic, bude pro vás výhodnější úvěr splatit.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články