Podpora podnikání od úřadu práce

04.12. 2013 • Tipy a radyPodnikání

Jestliže máte zájem podnikat, nebo o tom alespoň přemýšlíte, ale právě se nacházíte v nepříznivé životní situaci, kdy nemáte zaměstnání, pak nemusíte zoufat. Můžete totiž ještě získat příspěvek od úřadu práce pro začínající podnikatele. 

Pokud tedy máte nápad, jak by se dalo podnikat, ale nemáte dostatečné penzum financí do začátku, pak při splnění několika podmínek můžete získat dotaci od státu. Když se rozhodnete stát osobou výdělečně činou, nikdy jste dosud nepodnikali, nemáte zaměstnání a zároveň jste registrováni na úřadě práce, pak lze zažádat o příspěvek na zahájení podnikání, což je tzv. příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Stát se tím pokouší motivovat nezaměstnané lidi, aby začali podnikat.

Co se musí dokládat?

O příspěvek na podnikání si můžete zažádat na úřadu práce, kde jste registrováni. Je zapotřebí vyplnit a odevzdat patřičný formulář, tedy Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Formulář se dá získat osobní návštěvou úřadu práce nebo si ho stáhněte z webových stránek ministerstva práce a sociálních věcí. 

Úředníci ovšem mohou poskytnout všechny důležité informace ohledně formuláře a mohou poradit, jak navýšit šance na obdržení dotace. K odevzdávané žádosti se musí doložit ekonomická rozvaha, zpracovaný podnikatelský záměr, doklad, který člověka opravňuje k podnikání ve zvoleném oboru, na jehož zahájení příspěvek požadujete, smlouvu o zřízení účtu u peněžní instituce, seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa, potvrzení o absenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům státu apod. 

Chybět nemohou ani další doklady vyplývající ze zamýšleného charakteru podnikatelské činnosti a vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k vykonávání samostatné výdělečné činnosti. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvků a jejich výši je v plné režii místních úřadů práce. Jednotlivé projekty posuzují speciální komise. Pokud by se podnikání uchytilo, podnikatel už peníze vracet státu nemusí.

Přístup úřadů práce

Každý region v republice je jiný a má také jiné potíže se zaměstnaností. Důležité je zvážit, jaké obory v daném regionu chybí a pokusit se také zhodnotit možnou konkurenci v oboru. Z toho důvodu je velice důležitá strategie konkrétní pobočky úřadu práce. V zásadě platí, že úplně nejvyšší šanci na získání dotace mají řemesla, jichž je u nás nedostatek. Také vyšší šanci mají lidé, kteří jsou na úřadě evidovaní již delší dobu, uchazeči starší 55 let, absolventi bez praxe a mladí nezaměstnaní do 25 let věku. Veškeré ostatní věci jsou ryze individuální a některý úřady práce mohou dávat přednost jiným žadatelům než úřad v jiném regionu. Vedení úřadu práce tedy rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku. 

V rámci zákona není stanovena žádná lhůta, ale ve většině případů můžete rozhodnutí očekávat v řádech týdnů. Když už se úřad práce rozhodne příspěvek žadateli poskytnout, poskytne ho ve formě návratného příspěvku, příspěvku na úhradu úroků z úvěrů, jiného účelově určeného příspěvku, nebo částečné či plné úhrady vyplacených platových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ale jakmile úřad práce dotaci poskytne, musíte očekávat také kontrolu, jež posoudí, jestli byly prostředky použity podle domluvených pravidel.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články