Odškodnění v letecké dopravě

30.09. 2014 • Tipy a rady

Stále více Čechů, kterým se nechce trávit dlouhé hodiny v autobusu nebo ve vlaku, volí k cestě na dovolenou letadlo. Ani tato volba ovšem nemusí být úplně bezproblémová. Nejčastějším problémem bývá zpoždění. Když se jedná o zpoždění v řádu minut, neděje se nic tak hrozného, a vy musíte jednoduše počkat. V tom horším případě se ale může stát, že vás letecká společnost nechá čekat i několik hodin. Co dělat v takovém případě?

Zpoždění letadla

Let z/do zemí Evropské Unie

V případě několikahodinového zpoždění letadla máte právo na to, aby se o vás cestovní kancelář nebo dopravce bezplatně postaral. Toto nařízení platí i pro charterové lety (pozn. nepravidelné letecké spoje, které se vybavují pro velké množství lidí, např. při zájezdu).

Cestující mají právo na informace, proč ke zpoždění došlo, ale i na občerstvení, a v případě příliš dlouhého zpoždění i na ubytování. Jestli se vám stalo, že jste museli na svůj spoj čekat několik dlouhých hodin, a péče se vám nedostalo, máte právo na finanční kompenzaci.

Abyste si mohli nárokovat vrácení plné ceny letenky, musí mít let zpoždění delší, než pět hodin.

Aby vznikla dopravci nebo cestovní kanceláři povinnost se o vás postarat, musí být splněny některé podmínky. Musí jít o:

1) let dlouhý maximálně 1 500 km, a zpoždění je dvě hodiny

2) let v rámci EU i mimo ní, pokud je délka letu 1 500 – 3 500 km, a zpoždění je tři a více hodin

3) let delší než 3 500 km, a zpoždění je čtyři hodiny a více

Podle nařízení Evropské Unie je na přepravci, aby se začala o svého klienta aktivně starat. Bohužel v praxi musí aktivně jednat sám cestující, aby se domohl vůbec nějaké pozornosti. V tomto případě platí, že se musíte vždy obrátit na leteckou společnost. Nic nezmůže ani společnost, u které jste si letenku kupovali, ani cestovní kancelář, která let zajistila. I případné finanční odškodnění musíte žádat po leteckém dopravci. Navíc pokud je spoj zpožděný o tři hodiny a více, máte právo na náhradu škody ve výši 250 – 600 €.

Zrušení letu

Pokud došlo z různých důvodů ke zrušení letu, máte na výběr ze dvou možností:

1) Můžete využít nejbližší letecký spoj do stejného cíle

2) Můžete odstoupit od smlouvy pro nedodržení podmínek a požadovat vrácení plné ceny letenky

Navíc stejně, jako u zpoždění letadla delšího než tři hodiny, máte nárok na náhradu škody ve výši 250 – 600 €. To je ale pouze v případě, že za zpoždění může chyba dopravce. Jakmile je zrušení letu způsobené nepříznivým počasím nebo stávkou zaměstnanců, nárok na náhradu škody nevzniká.

Pro finanční kompenzaci je dále určující doba, ve které letecká společnost oznámí zrušení letu. Pokud ohlásí zrušení 14 dní před odletem, nárok na náhradu škody nevzniká. Samozřejmostí je ale vrácení ceny za letenku, nebo nabídka náhradního spoje.

V dřívějších dobách vznikalo cestujícímu právo na náhradu škody pouze v případě zrušení letu. Mohli jste se tak setkat s případy, kdy letecká společnost vydávala zrušený let za zpožděný (klidně i v řádu desítek hodin), aby nemusela cestujícím nic platit. Tuto praxe rázně přerušil Evropský soudní dvůr, který zavedl odškodnění i při zpoždění delším, než tři hodiny.

Ztráta/poškození/zpoždění zavazadel

Je to hodně nemilé, ale setkal se s tím už nejspíš každý, kdo pravidelně využívá leteckou dopravu. Zavazadla vám může dopravce úplně ztratit, předat je poškozená, nebo je naloží až do pozdějšího spoje, který přiletí třeba až za několik hodin. V případě takových komplikací má letecká společnost povinnost poškozeného zákazníka odškodnit. Jakmile cestující zjistí, že jeho zavazadlo nedorazilo na letiště společně s ním, má právo zažádat si o potvrzení (tzv. PIR), že bylo zavazadlo ztracené, nebo zpožděné. To platí i při poškození zavazadla.

Abyste se domohli náhrady škody při zpoždění zavazadla, musíte svůj požadavek sdělit písemně letecké společnosti. Lhůta je v tomto případě dvacet jedna dnů od doby, kdy vám mělo být zavazadlo doručeno a dorazilo se zpožděním. Pokud vám dopravce zavazadlo zcela ztratil, nebo vám ho dodal poškozené, je tato lhůta pouhých sedm dní (od doby příletu v případě ztracení; od doby doručení v případě poškození).

Nemůžete-li kvůli ztracenému nebo zpožděnému zavazadlu na dovolené normálně fungovat a musíte si všechny základní potřeby nakoupit draze v destinaci, můžete požadovat, aby vám utracené peníze letecká společnost uhradila.

Příliš hodnotné věci v zavazadle

V případě, že se domáháte náhrady škody za ztrátu zavazadla, musíte prokázat, že předměty umístěné v zavazadle měly skutečně takovou hodnotu, jakou uvádíte. Dopravce odpovídá jen za obsah zhruba do třiceti tisíc korun. Víte-li, že má obsah větší hodnotu, není od věci si tyto věci pojistit. Hodně cenné věci, jako jsou peníze, elektronika, nebo akcie, nemůžete v kufru mít vůbec. Vezměte si je raději s sebou do letadla do příručního zavazadla. Dávejte si ale pozor, aby nebylo příliš těžké.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články