Co je cestovní pojištění

15.01. 2014 • Pojištění

Chystáte se do zahraničí na dovolenou či na služební cestu, nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění. V opačném případě byste si jakýkoliv výdaj spojený s nemocí či úrazem platili ze svého, což by se vám mohlo nepříjemně prodražit.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je určené na úhradu léčebných výloh spojených s onemocněními či úrazy, které vás mohou na vašich cestách potkat. Pojištění hradí náklady na ošetření, hospitalizaci, léčení atd. V případě úmrtí se z cestovního pojištění také platí převoz tělesných ostatků.

Rozsah rizik, proti kterým se lze v rámci cestovního pojištění pojistit, se u jednotlivých pojišťoven liší. Různé jsou i výluky z pojištění léčebných výloh. Stejně jako u mnohých pojistných produktů je i zde důležité nastavit si optimální limity krytí.

Cestovní pojištění není drahé a v případě pojistného plnění vám zachrání výdaje, které se často pohybují i v řádech statisíců korun. Produkt se uzavírá na různě dlouhou dobu, od jednoho dne do jednoho roku.

Cestovní pojištění nabízí mnohé pojišťovny. U většiny z nich je možné uzavřít pojištění online, což se často před cestou do zahraničí hodí. Nebudete se muset zdržovat chozením na pobočku.
V rámci cestovního pojištění si volíte pojistný limit, tj. částku, do které vám pojišťovna škodu proplatí. Nad tuto částku si náklady na léčební výdaje budete muset platit sami. Proto pojistné limity dobře zvažte podle toho, jaký typ cesty vás čeká a co vše se vám během ní může stát.

Typy cestovního pojištění

Cestovní pojištění dělíme podle typu cesty. Rozlišujeme:

turistické cesty: Toto pojištění si pořizujeme na dovolenou. Lze si ho objednat až na devadesát dní. Při turistických cestách hrozí nejméně rizik, a proto je i toto cestovní pojištění nejlevnější.

pracovní cesty: Je určené na rozmanité práce v zahraničí, ať už obchodní služební cesty či manuální činnosti atd.

cesty spojené s aktivním sportem: Pojí se s největšími riziky, a proto je také toto pojištění nejdražší. Pokud však budete provozovat aktivní sport, pojistěte se. Kdybyste si místo něj sjednali pojištění turistické cesty a poté vymáhali z pojišťovny výlohy související se zraněním během aktivního sportu, dopouštěli byste se podvodu. Pojišťovna má páky umožňující zjistit příčinu vašeho zranění.

Připojištění k cestovnímu pojištění

K cestovnímu pojištění si můžete sjednat různé připojištění. Z těch nejčastěji volených to jsou:

úrazové připojištění: Klasické cestovní pojištění řeší léčebné výlohy spojené s úrazem. Pokud však chcete být chráněni proti trvalým následkům, je nutné mít navíc ještě toto pojištění.

připojištění zavazadel: Pokud se vaše zavazadla poškodí či ztratí, bude vám jejich ztráta finančně nahrazená.

pojištění odpovědnosti za škodu: Zahraniční cesty se mohou pojit s různými odpovědnostními riziky. Proto zvažte, jestli byste nevyužili toto pojištění.

pojištění rizikových sportů: Rekreační sporty spadají pod turistické pojištění a nepotřebujete mít kvůli jejich provozování speciální pojištění. Budete-li však v zahraničí provozovat rizikové sporty, určitě se proti nim pojistěte. Při uzavírání cestovního pojištění si zjistěte, co se považuje za rizikové sporty. Mnohdy může jít o takové sporty, které se běžně za rizikové nepokládají.

pojištění právní ochrany: Díky tomuto pojištění budete mít k dispozici právní asistenci, která vám pomůže, nastanou-li různé krizové situace.

další připojištění: U cestovních pojišťoven se setkáte s různou nabídkou dalších připojištění. Patří do nich připojištění zničení osobních věcí, zrušení pobytu, pojištění storno poplatku, zrušení pobytu, pojištění únosu dopravního prostředku atd.

Skupinové cestovní pojištění

Cestovní pojištění nemusí být jen individuálním produktem. Je možné si sjednat skupinové cestovní pojištění. Ve smlouvě jsou lidé, kterých se cestovní pojištění týká, uvedeni.

Skupinového cestovního pojištění využívají zaměstnavatelé, když zřizují pojištění svým zaměstnancům, kteří jezdí pracovně do zahraničí. Kromě toho skupinové cestovního pojištění využívají školy a další organizace.

Hlavní výhodou tohoto produktu je zjednodušená administrativa, ale také přináší úsporu peněz.

Výluky z cestovního pojištění

Před podpisem pojistné smlouvy o cestovním pojištění si dobře prostudujte výluky z cestovního pojištění. Předejdete tak rozčarování, které vás může čekat, když si myslíte, že máte právo na pojistné plnění, a poté zjistíte, že je v právu pojišťovna, která vám nemusí dát nic.

Konkrétní výluky si určují pojišťovny sami. Mnohé jsou však pro všechny produkty společné.
Pojistné plnění nenastává, pokud se vám stane úraz či onemocníte po požití alkoholu či návykových látek. Pokud úraz či nemoc je následkem výtržnictví či nebezpečných sportů, na které nemáte sjednané pojištění.

Neproplácejí se také výdaje spojené s těhotenstvím, náročnými vyšetřeními specialistů a problémy budete také mít, požadujete-li proplacení výloh vyplývajících ze zdravotních problémů chronického rázu.

Proč nestačí Evropský cestovní průkaz

Někteří lidé cestující pouze po Evropě považují za zbytečné si sjednávat cestovní pojištění, když mají Evropský zdravotní průkaz, který platí po celé Evropské unie.

Je pravdou, že na jeho základě vám bude v zemích Evropské unie vyšetření provedené. Počítejte však, že bude za stejných podmínek, jaké mají obyvatelé této země. Vadit by vám mohlo, že četné země mají poměrně velkou finanční spoluúčast.

Další nevýhodou Evropského cestovního průkazu je, že k němu nemůžete mít žádné připojištění a nelze ho uplatňovat na pracovních cestách.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články