Občanský zákoník 2014 úplné znění

27.02. 2014 • Tipy a rady

1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.), který přinesl mnoho zásadních změn do fungování občanských a obchodních vztahů.

Jednou z nových věcí je opětovné zavedení práva stavby do českého právního systému. Dále také institut přídatného spoluvlastnictví a podrobná úprava správy cizího majetku, což zahrnuje i svěřenecký fond.

Důležitá změna se týká věcných břemen. Nově Občanský zákoník rozlišuje mezi služebnostmi a reálnými břemeny.

Neméně podstatnou změnou je přesun úpravy bytového spoluvlastnictví ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, přímo do občanského zákoníku.

Nový Občanský zákoník přináší v krátkosti tyto změny:

 • Rozšíření katalogu věcných práv
 • Změna chápání pojmu věci v právním smyslu
 • Značně podrobnější úprava držby a vlastnictví
 • Změny v nabývání vlastnického práva
 • Zdůraznění role veřejných seznamů
 • Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného – silnější ochrana dobré víry nabyvatele
 • Začlenění bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku
 • Přídatné spoluvlastnictví
 • Stavba je nově součástí pozemku
 • Zavedení práva stavby do občanského práva
 • Podrobnější úprava věcných břemen
 • Novinky v zástavním a zadržovacím právu
 • Začlenění instituce správy cizího majetku do občanského zákoníku

Občanský zákoník úplné znění ke stažení

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články