Odštěpný závod – způsob expanze do zahraničí

11.11. 2019 • Tipy a rady

Vaše firma dosáhla na českém trhu dominantního postavení a rozhodli jste se, že byste chtěli expandovat také do zahraničí?

Důvodem může být také motivace vyššího zisku, který zajistí klienti v zahraničí. Jaký je ale nejlepší způsob, jak rozšířit působnost vaší firmy na zahraniční trhu?

Založit společnost v zahraničí je časově a ekonomicky náročnou záležitostí. Jako jedna z možností vás napadne založit offshore společnost. I v tomto případě je ale proces složitý.

Založení odštěpného závodu v zahraničí

Nejideálnějším řešením je založit odštěpný závod. Založení odštěpného závodu je vhodné v případě rozšíření působnosti firmy do zahraničí, ale lze zřídit i v České republice.

Zahraniční odštěpný závod je dnes populárním řešením proniknutí na zahraniční trh, bez nutnosti založení offshore firmy. Tento závod označuje nejčastěji pobočku mateřské společnosti ze zahraničí.

Založením odštěpného závodu nevzniká nový právní subjekt. V České republice může naopak vzniknout odštěpný závod zahraniční právnické osoby.

Odštěpný závod nemá samostatnou právní subjektivitu, nemá právní způsobilost účastnit se řízení, není způsobilý k právním úkonům. Na všech smlouvách je uvedena právnická osoba mateřské společnosti.

Vedoucí odštěpného závodu

U všech záležitostí týkajících se odštěpného závodu je oprávněn zastupovat společnost vedoucí odštěpného závodu.

Vedoucí odštěpného závodu není statutární orgán. Při založení odštěpného závodu je nutnost, stejně jako u založení nové firmy, zažádat o zápis do obchodního rejstříku a zaplatit registrační poplatek. Sice se komunikaci s úřady nevyhnete, ale už vidina, že nemusíte skládat základní kapitál, je lákavá.

Odštěpný závod poznáte velice snadno. V obchodním rejstříku je zapsán s dodatkem, že se jedná o odštěpný závod.

Odštěpný závod není oddělitelný od mateřské společnosti. Může se sice navenek jevit jako samostatný, ale pokud dojde ke zrušení mateřské společnosti, dojde i k jeho zániku.

Nepleťte si provozovnu a odštěpný závod. Na rozdíl od provozovny je odštěpný závod samostatnou účetní jednotkou.

Každý odštěpný závod se řídí z hlediska zákonů a vedení účetnictví zákony země, ze které pochází mateřská společnost. Chcete-li jako česká společnost například založit odštěpný závod v Německu, budete se řídit českými zákony. Výhodou je i skutečnost, že nemusíte studovat v tomto ohledu zákony země, kde jste závod založili.

Výhody založení odštěpného závodu

  • rychlé zřízení a zrušení
  • neskládá se základní kapitál
  • není potřeba svolávat valnou hromadu
  • cenově nenáročné řešení
  • řídíte se zákony země, odkud pochází mateřská společnost

Založit odštěpný závod navíc nemusíte sami. Na trhu se vyskytují společnosti, které se zakládáním odštěpných závodů zabývají a provedou celý proces za vás. Některé z nich se zabývají pouze konkrétní zemí.

Můžete tak najít společnosti specializující se na zřízení závodu například ve Velké Británii nebo USA. Svěřte se do rukou profesionálů a nebudete litovat.

Jednou z nich je registrační agentura Parker and Hill z Prahy, která se specializuje právě na zakládání odštěpných závodů, offshore společností či holdingů. První konzultace je zcela nezávazná a slouží hlavně k ujasnění toho, zda tato forma společnosti bude pro vás vhodná či bude lepší zvolit nějaké jiné řešení.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články