Získání hypotéky v případě práce v cizině

14.10. 2013 • Půjčky a hypotéky

Pracujete v zahraniční destinace a máte zájem si v České republice koupit dům nebo byt, přičemž nemáte dostatek volných financí a přemýšlíte o hypotéce od banky? Dá se vůbec hypoteční úvěr získat v případě práce v cizině? Ani pravidelný příjem peněz pokaždé nezaručí bezproblémové schválení hypotečního úvěru i v případě, že se žadatel o hypotéku nenachází v registru dlužníků, není ve výpovědní lhůtě a je zaměstnaný na plný úvazek. Podstatný rozdíl totiž bankovní instituce hledají v tom, jestli se jedná o příjem na území České republiky, nebo v cizině. Pokud by se jednalo o druhý případ, pak by mohla mít banka s poskytnutím hypotéky problém. Opatrnost se dá vysvětlit třeba s ohledem na nebezpečí pohybu kurzu měn.

Každá bankovní instituce poskytne žadateli jinou výši poskytnutého úvěru. Jako nejčastější se ovšem jeví nabídky mezi sedmdesáti až pětaosmdesáti LTV (tedy hodnoty nemovitosti). Přepočítávání příjmu ze zahraniční měny na české koruny řídí devizový kurz České národní banky. Banky ovšem mohou vypočítaný příjem snížit až o třicet procent. Hlavní příčinou snížení vypočítaného příjmu bývá, že kurz české koruny se může kterýkoliv den změnit vůči měně, v níž má žadatel o hypoteční úvěr trvalý příjem. V případě, že plánujete nákup domu či bytu, pak jistě máte představu o tom, jak vysoký úvěr budete u banky vyžadovat. Ještě před samotnou návštěvou banky se proto dá na internetu dohledat, jak vysoký hypoteční úvěr pravděpodobně banka nabídne. 

Žadatel o hypotéku s příjmy ze zahraničí musí většinou přinést na schůzku do banky také celou řadu dokladů. Patří mezi ně občanský průkaz a další doklad totožnosti, úřední překlad pracovní smlouvy a pracovního povolení, potvrzení o příjmu na formuláři v daném cizím jazyce, výpis z bankovního účtu, na němž je připsaný plat za posledních tři až šest měsíců. V některých bankách se také můžete setkat s požadavkem mzdových výměr a výplatní pásky. Ovšem ne všechny banky chtějí úřední překlady všech podstatných dokladů do češtiny, nicméně pokud to tak opravdu je, pak se musí počítat s vyššími výdaji už jenom na pořízení hypotečního úvěru. Tato částka se může navýšit i o několik tisíc kvůli úředním překladům. Klient také potřebuje bance dokázat, že se jedná o příjem pravidelný a legální.

Bankovní instituce sledují také to, kde vlastně zájemce o hypotéku pracuje. Nemusí totiž akceptovat příjmy úplně ze všech zemí celého světa. V případě exotičtějších zemí může nastat velký problém a neschválení hypotéky. Mezi takové exotické země můžeme zařadit třeba Čínu, Pákistán, Venezuelu, Angolu, Indii, Malajsii či Mexiko. Občas může být pro bankovní instituci také důležité, v jakém oboru žadatel v cizí zemi pracuje. Nejlépe bývají v takových případech přijímány obory jako automobilový průmysl, informatika či letectví. V takové situaci by možná nebyl na překážku ani původ peněz z exotického státu. Příjmy žadatele ze zemí v rámci Evropské unie, Spojených států amerických či Kanady většinou dostanou kladné ohodnocení. Na prvním místě je rozhodujícím faktorem pro banku zdroj příjmů. Jakmile budete v zahraničí podnikat, je velice pravděpodobné, že banka prostě hypoteční úvěr neschválí. Velice často se poté ohradí odůvodněním, že zpracování takového úvěru by bylo příliš administrativně namáhavé. Nicméně je pravdou, že ani žadatelů o hypoteční úvěr, kteří podnikají v cizině, není velké množství. I to se dá označit za důvod, proč banky odmítají zpracovat a poskytnout hypotéku pro české podnikatele v zahraničí.

Z výše uvedeného je naprosto jasné, že pro kladné vyřízení hypotečního úvěru je ideální, pokud má žadatel dostačující příjem z České republiky. V případě, že se případný žadatel plánuje vrátit do vlasti a začít zde s výdělečnou činností, pak by měl se žádostí o udělení hypotéky počkat na svůj návrat. Banka bude mnohem přístupnější a spokojená s běžnými nároky na administrativu. Šance na schválení se tím rapidně navýší. Avšak i po návratu z ciziny má žádost o hypoteční úvěr svoje pravidla, která se nedají porušovat. První podmínkou je práce na území České republiky v minimální době tří měsíců, což znamená, že žadatel nesmí být ve zkušební lhůtě. Dalším rozhodujícím bodem je i to, jestli má žadatel smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou. Výhodu zde mají ti se smlouvou na dobu neurčitou. V případě doby určité si bankovní instituce dá pozor, jestli byla smlouva opětovně obnovena na další období. Musíte samozřejmě také žádat o hypotéku ve výši, která je odpovídající vzhledem k příjmům.

Podmínky pro splacení úvěru bývají stejné v případě klientů s příjmem ze zahraničí i klientů s příjmem v České republice. Při uzavření smlouvy o hypotečním úvěru se určí datum první platby a způsob úhrady. Platba se provádí v českých korunách každý měsíc po celou dobu, na niž je smlouva podepsána. Hypoteční úvěr mohou získat také občané pocházející ze zahraničí. Některé bankovní instituce sice mohou cizince považovat za poměrně rizikové a žadatele o úvěr odmítnou s tvrzením, že nemá trvalý pobyt na území České republiky, ale to nemusí být pravidlem u všech. 

Postoj bank k žádosti o hypoteční úvěr je v takovém případě dost odlišný a důležité je dokázat alespoň přechodný pobyt na území ČR a pevné příjmy na stejném území. Problém ovšem může nastat v okamžiku, kdy je cizinec zároveň podnikatelem. V takovém případě je udělení hypotečního úvěru krajně nepravděpodobné. Výjimku z pravidla mohou tvořit Slováci. Banka může uznat též příjmy ze zemí Evropské unie, ale jenom ze zaměstnání, ne z podnikatelské činnosti. Z uvedeného se sice někomu může zdát, že šance na získání hypotečního úvěru pro žadatele pracující v zahraničí nebo cizince nejsou příliš vysoké. Jestliže se ovšem splní všechny podmínky stanovené bankovní institucí, pak existují možnosti uzavření hypotéky úplně stejné jako pro klienty s trvalým příjmem v České republice.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články