Oddlužení fyzické osoby - podmínky a postup

11.02. 2014 • Tipy a radyExekuce Oddlužení

Stále více Čechům (samozřejmě nejen těm) se stává, že jim dluhy z různých půjček a úvěrů přerostou přes hlavu a oni nevědí jak se dostat z dluhové pasti, která je často ničí finančně, ale i psychicky. Jedinou možnost jak se nepotýkat s nadměrnými dluhy celý život představuje pro mnohé oddlužení.

Co je to oddlužení

Oddlužení neboli osobní bankrot je řešením finančního úpadku, které je možné podstoupit v České republice na základě insolvenčního zákonu od roku 2008. Od té doby této možnosti využili mnozí. Osobní bankrot v jiných evropských zemích funguje úspěšně již delší dobu.

Osobní bankrot se vztahuje na fyzické osoby, jejichž dluhy nejsou z podnikání.

Oddlužení znamená, že dotyčný člověk bude následujících pět let žít na životním minimu. Další jeho příjmy, ať už z pracovní činnosti, případně dary, dědictví atd. půjdou na uhrazení jeho závazků. Po pěti letech se zbaví všech svých dluhů a má možnost začít s čistým štítem.

Podmínky oddlužení

Na osobní bankrot nevzniká nárok automaticky. Žadatel musí splnit několik podmínek. Jejich splnění prověřuje soud, který může osobní bankrot dovolit či zamítnout.

Základními podmínkami jsou více věřitelů, peněžní závazky, s jejichž úhradou je dlužník více než 30 dnů v prodlení po splatnosti a platební neschopnost.

Dalšími požadavky je, že nesmí dluhy žadatele vzniknout záměrně s cílem požádat později o osobní bankrot, musí splatit alespoň 30% svých závazků (méně jen v případě souhlasu věřitele.
Dlužník musí rovněž prokázat, že bude mít po následujících pět let příjmy, ze kterých bude moci své závazky splácet.

Kromě vykonávání pravidelné výdělečné činnosti musí dlužník přiznat jakékoliv mimořádné příjmy, hlásit změnu bydliště i zaměstnání, předkládat insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů za každých uplynulých šest měsíců a na žádost insolvenčního soudu předkládat daňová přiznání.

Způsoby oddlužení

K oddlužení lze přistoupit dvěma způsoby. Jsou jimi:

• Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty: Dlužník prodá a tím zpeněží svůj majetek a z těchto peněz bude uhrazeno minimálně 30 % věřitelům. Osobní bankrot je tak vyřízený jednorázově ze stávajících aktiv dlužníka.

• Oddlužení formou splátek: Zvolí-li si dlužník splátkový kalendář, má povinnost dluh po dobu pěti let měsíčně splácet věřitelům ve splátkách. Dlužníkovi zůstává pouze životní minimum.

Proces oddlužení

Proces oddlužení probíhá v několika krocích. Pojďme si je přiblížit:

Podání návrhu na oddlužení

Podání návrhu na oddlužení musí obsahovat označení dlužníka, údaje o jeho očekávaných příjmech v následujících pěti letech, údaje o příjmech z minulých pěti let, způsob oddlužení, seznam majetku a závazků. Návrh na oddlužení musí také obsahovat písemný souhlas nezajištěného věřitele, požaduje-li oddlužení bez toho, aby splatit alespoň 30 % dluhu.

Rozhodnutí o schválení oddlužení

Po podání návrhu věc postupuje soudu, který si vás vyslechne a poté provede kroky vedoucí k rozhodnutí. Rozhoduje se zhruba patnáct dní. Poté se dozvíte, jestli vám bude oddlužené povoleno či nikoliv.

Shrnutí výhod a nevýhod oddlužení

Osobní bankrot má své výhody a nevýhody. Podstatnou výhodou je, že díky oddlužení budete moci začít s čistým štítem. Mnozí by bez osobního bankrotu toho již nedosáhli za celý svůj život. V době osobního bankrotu na vás také nemůže exekutor. Nehrozí vám tak zabavení majetku či provedení exekuce na plat.

Díky oddlužení si snížíte své závazky až o 70 % a zbývající dluh budete splácet po dobu pěti let, kdy vám nebudou připočítávané úroky z prodlení a smluvní pokuty.

Nevýhodou oddlužení je, že budete žít pět let z peněz životního minima. Další nevýhodou je, že budete kromě závazků věřitelům platit i administrativní poplatky. Tvoří je několik stovek korun měsíčně.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články