Co je to eskontní úvěr

16.10. 2014 • Půjčky a hypotéky

Eskontní úvěr je finančním produktem, který nabízejí banky. V naší republice je to výhradně Komerční banka a Česká spořitelna. Je určen fyzickým osobám – podnikatelům a právnickým osobám. Jedná se úvěr krátkodobého charakteru a jeho princip fungování spočívá v urychlení přístupu k penězům klienta z obchodních pohledávek.

Eskont směnka

Hlavním předmětem zmiňovaného eskontního úvěru je obchodovatelný cenný papír nazývaný směnka a zároveň písemný doklad potvrzující finanční závazek. V tomto případě může být směnka označována i jako tzv. pohledávka k úvěrovému financování. Celý princip tohoto finančního produktu funguje na odkupu směnky určitou bankovní institucí ještě před lhůtou pro vypršení její splatnosti. Převedete-li tedy směnku na banku, získáte od ní částku rovnající se nominální hodnotě směnky. Ta je ovšem snížena o tzv. diskont, což je eskontní provize. Zmíněný diskont je splatný až k datu, kdy je daná směnka proplacena. Eskont se poté čerpá na základě uzavřené smlouvy o eskontu směnek a to buď jednorázově, nebo i opakovaně.

Ve chvíli, kdy se blíží doba splatnosti směnky, je bankou předložena dlužníkovi a ten je vyzván k jejímu zaplacení. Vznikne-li situace, že věřitel není schopen zaplatit, přechází povinnost na ručitele. Ovšem i zde platí pravidlo, že pokud nikdo z dlužníků nezaplatí, banka se znovu obrátí s požadavkem na splacení na klienta eskontního úvěru. Nutno připomenout, že banky nejsou ochotny eskontovat úplně každou směnku, všichni účastníci jak úvěru, tak směnky jsou předem prověřování a prochází důkladnou kontrolou.

Podmínky pro financování eskontních úvěrů

Každá banka si individuálně stanoví konkrétní podmínky pro financování eskontních úvěrů. Ovšem v zásadě mají vždy společné to, že důkladně prověřují všechny potřebné náležitosti směnky a také provádí finanční analýzu osob, které budou ke směnce závazné. Teprve poté se banka rozhodne, zda daný finanční produkt odkoupí.

Nutno také zmínit, že všechny banky v těchto případech požadují po klientech, aby doložili určité dokumenty, které se týkají přímo jich, jako právních subjektů, nebo jejich společností. Jsou to doklady o trvalém bydlišti-u fyzických osob nebo sídle firmy-u právnických osob. U obojích je vyžadováno sídlo v ČR, dále je nutné předložit údaje z minimálně dvou posledních ukončených daňových období v oboru podnikání a v neposlední řadě je podmínkou, aby klient mohl prokázat bezdlužnost a to jak ke zdravotním pojišťovnám, tak ke Správě sociálního zabezpečení a také vůči Finančnímu úřadu.

Eskontní úvěr od Komerční banky

Z výše uvedeného vyplývá, že žádost o eskontní úvěr je poměrně složitou procedurou a to jsme si ještě neuvedli vše. Nyní si uvedeme pro příklad další obchodní podmínky Komerční banky. Obecně Komerční banka přijme k eskontu pouze ty směnky, které splní její obchodní podmínky eskontních směnek. Tímto typem jsou např. směnky od klientů KB, směnky obchodní, dále denní (fixní) u kterých je doba splatnosti v rozmezí 1-9 měsíců. U zahraničních to může být až 12 měsíců. Zároveň to musí být směnky, které jsou na částku minimálně 100 tis Kč. U zahraničních je to opět částka vyšší a to 250 tis Kč. Dále musí české směnky obsahovat doložku, která odkupující banku zbavuje povinnosti zabezpečit protest pro neplacení. U zahraničních směnek platí nutnost opatření efektivní doložkou pouze v případech, kdy je měna směnky odlišná od měny platebního místa.

Výhody eskont směnek

Abychom neuváděli pouze samá negativa a komplikace, samozřejmě eskontní úvěr má i celou řadu pozitiv. Banky u něj nevyžadují žádné další ručení, neboť tento úvěr je již ze své podstaty zajištěný. I když se celý proces vyřízení může jevit složitě, netrvá příliš dlouho. Banka vám na něj většinou poskytne výhodnou úrokovou sazbu. Ta bývá stanovena vždy individuálně pro každého konkrétního klienta, ale zpravidla je definována na základě diskontní úrokové sazby, kterou stanoví ČNB. Ta se většinou pohybuje kolem 2,5 % p.a. Celkový úrok z úvěru, které klient zaplatí je hrazen jednorázově a platí se při eskontu. Pro výpočet denního úroku je většinou použita metoda 365/360 dní. Zpravidla se úroky počítají ode dne získání úvěru a to včetně až po den platební, rovněž včetně tohoto data.

V případě, že bude chtít klient čerpat úvěr na základě směnky  zahraniční, je potřeba počítat s dalšími poplatky navíc. Jsou to jak inkasní výlohy zahraniční banky, tak i poplatky DHL a odměnu bance za inkaso takové směnky.

S eskontním úvěrem je spjato také poměrně velké množství administrativních úkonů a často to bývá důvod k tomu, aby se vám banky snažily nabídnout raději jinou alternativu úvěru, jelikož dnes je již na finančním trhu opravdu z čeho vybírat.

I přes všechna negativa, která jsme jmenovali, jsou výhody eskontního úvěru stále velké. Klientovi, který splňuje všechny podmínky stanovené bankou pro jeho získání a který může plně důvěřovat svým splátcům, se zcela jistě vyplatí ho využít.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články