Kam nahlíží banka, když žádáte o úvěr?

14.12. 2013 • Půjčky a hypotékySolus

Jakmile vstoupíte do banky s tím, že potřebujete hypotéku k zajištění bydlení nebo úvěr, tak očekávejte více než důkladné proklepnutí ze strany bankovních úředníků. Základním předpokladem pro získání půjčky je „vlastnictví“ dobré úvěrové a platební historie, což jinými slovy znamená, že nesmíte být vedeni v registru dlužníků. Novela zákona o spotřebitelském úvěru přikazuje poskytovatelům úvěrů a půjček prověřit žadatelovu schopnost dodržovat splátkový kalendář. Banky a potažmo i nebankovní instituce si k tomuto účelu vytvářejí společné databázové systémy, kde je zaznamenána platební morálka a veškeré prohřešky všech klientů s půjčkami. Zmíněné seznamy se smí sestavovat pouze se souhlasem jednotlivých klientů.

Když budete mít problémy se získáním půjčky či úvěru, tak za to s největší pravděpodobností bude moci vaše špatná platební historie. Ve většině registrů se negativní skutečnosti uchovávvají po dobu tří až čtyř let a záznamy o neschválení úvěru pak šest měsíců až rok. Z hlavních registrů vám může být za poplatek vygenerován výpis, ve kterém si ověříte své závazky a případné „platební“ hříchy, současně se můžete domáhat opravy, pokud zjistíte, že nějaké zápisy jsou proti vám vedeny neoprávněně.

Pokud ale žádáte o úvěr, tak je úplnou zbytečností si opatřovat výpis z registrů, protože zaměstnanci finančních společností do nich se souhlasem žadatele stejně nahlédnou.

Které registry mají společnosti k dispozici?

SOLUS

Pod zkratkou asi nejznámější databáze se skrývá název zájmového sdružení právnických osob – Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěru Spotřebitelům. Sdružení v současné době zahrnuje 42 členských organizací, které shromažďují a navzájem si zprostředkovávají informace především o platební morálce svých klientů. Celý systém provozuje dvě databáze. Jednou je Registr fyzických osob, jež je jakousi databází v negativním pojetí, neboť tam spadají informace o těch klientech, kteří mají nebo měli problém s plněním smluvních závazků nebo se v minulosti dostali do problému se splácením úvěru získaného u některého ze členů sdružení SOLUS. Oproti tomu existuje i druhý Pozitivní registr, který obsahuje údaje vypovídající o řádném plnění smluv a závazků. Jedná se tedy o kladnou databázi a členové SOLUS tak mohou podstatně jednodušeji a pravdivěji vyhodnocovat případnou rizikovost či bezproblémovost jednotlivých klientů, navíc pozitivní seznam umožňuje poznat právě ty kladné stránky žadatelů.

Když budete chtít získat písemný výpis z registrů tak si připravte 218 korun. SOLUS ovšem umožňuje zaslání výpisu pomocí SMS, ale k jeho obdržení si musíte nechat vygenerovat speciální unikátní kód, jehož poskytnutí vás bude stát 98 korun. Za samotný SMS výpis pak zaplatíte 99 korun. Žádost o výpis a o vygenerování unikátního kódu musíte předložit písemně s úředně ověřeným podpisem.

CRIF – Czech Credit Bureau

Jedná se o akciovou společnost spravující dva veliké registry určené k posuzování klientů.

Jedním z nich je Bankovní registr klientských informací, který jako zabezpečenou databázi provozuje soukromá společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau. V registru je zaevidována každá osoba, která od členské organizace čerpá smluvně podložený úvěr nebo ho v minulosti měla či o něj žádá. Registr shromažďuje informace a údaje o klientech, které vypovídají o jejich schopnosti splácet, o důvěrohodnosti žadatelů a o jejich celkové angažovanosti na poli půjček a úvěrů. V databázi jsou záznamy o veškerém čerpání úvěrových produktů a o platební morálce všech klientů. Registr zahrnuje hypotéky, stavební spoření, spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty a povolená debetní přečerpání. Dokonce jsou zaznamenávany i jednotlivé fáze, ve kterých se onen daný smluvní vztah nebo žádost  právě nachází. Když nastane situace, že některá ze členských společností zamítne žadateli poskytnutí úvěru, tak tato skutečnost bude v registru viditelná ostatním.

Onou druhou databází je Nebankovní registr klientských informací, který je provozován zájmovým sdružením CNCB ( Czech Non – Banking Credit Bureau ) a na rozdíl od bankovní databáze obsahuje i informace o právnických osobách. Rámec a obsah záznamů je podobný jako v Bankovním registru a obě databáze si své informace navzájem poskytují.

O výpis z obou výše popsaných registrů můžete zažádat osobně v sídle organizace nebo zvolit doručení poštou. Uvědomte si, že se jedná o dva výpisy a o každý je třeba žádat zvlášť. Žádost nemusíte opatřovat ověřeným podpisem, pokud nejste cizinec. Za každý výpis zaplatíte 100 korun a jestli  stojíte o expresní vyřízení ( na počkání ), tak si připravte dvojnásobek. Když si výpis z jakéhokoliv důvodu osobně nevyzvednete, tak vám bude od obou institucí zaslán za cenu odpovídající sazebníku pošty.

Centrální registr

Centrální registr úvěrů je provozován Českou národní bankou a soustřeďuje veškeré záznamy o podnikatelích a právnických osobách. Současně umožňuje výměnu těchto informací mezi všemi bankovními domy včetně poboček zahraničních bank působících na našem území. Klasickými spotřebiteli a jejich  hypotékami, úvěry či ručením se registr nezabývá. Veškeré údaje v databázi jsou co měsíc aktualizovány a uchovávány po dobu deseti let. Registr shromažďuje jak negativní, tak i pozitivní záznamy o úvěrech a platební morálce a slouží k co nejobjektivnějšímu posouzení rizika, která může žadatel představovat. Výpis z databáze ČNB vám bude vystaven za polatek 400 korun a dočkáte se ho do 30 dnů.

CERD – Centrální registr dlužníků

Před touto databází finanční odborníci po právu varují. CERD vám nabídne registraci zdarma a vy tak můžete kdykoliv nahlížet na své „platební“ chování. Jenže, za ověření adresy, bez kterého nelze využívat databáze, je vyžadován polatek. A případná deaktivace účtu také není zdarma, bude vás stát 500 korun. Pokud nezaplatíte poplatky, tak vás může systém CERD paradoxně zařadit mezi dlužníky. Navíc, vygenerované potvrzení ze systému CERD  o vaší kladné platební morálce nebude řadu finančních institucí vůbec zajímat, protože se řídí údaji z oficiálních registrů.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články