Povíme Vám, co všechno obnáší přechod z OSVČ na s.r.o.

27.08. 2018 • Tipy a rady

Pokud již delší dobu úspěšně podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), je vhodné zhodnotit, zdali by pro Vás nebyla společnost s ručením omezeným (s.r.o.) vhodnější formou činnosti. Hlavní rozdíly mezi OSVČ a s.r.o. naleznete v článku zde. 

Hlavní výhody s.r.o. oproti SVOČ

  • Společníci s.r.o. ručí pouze do výše nesplacených vkladů společníků, zatímco OSVČ ručí celým svým majetkem a má tak absolutní osobní odpovědnost za své závazky z podnikání. Pokud transakce a závazky v rámci Vašeho podnikání stále rostou, je bezpečnější dále podnikat se s.r.o.
  • Jako obchodní partner působí s.r.o. důvěryhodněji než OSVČ.
  • Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou nižší než u OSVČ.
  • Společnost existuje bez ohledu na svého zakladatele. Pokud tedy převádíte či prodáváte s.r.o., na její trvání, obchodní jméno a renomé to nebude mít žádný vliv.

S čím je třeba počítat

  • Založení s.r.o. je finančně i administrativně náročnější než začátek podnikání jako OSVČ.
  • Při přechodu na s.r.o. je třeba kromě založení společnosti znovu ohlásit živnost.
  • Založená s.r.o. bude mít jiné IČO, než pod jakým doposud podnikáte jako OSVČ.
  • Převod lze uskutečnit kdykoliv, nejlepší je ale tak učinit po skončení zdaňovacího období.

Náklady na přechod

Při přechodu je třeba počítat s náklady na založení nové s.r.o. Tyto náklady tvoří výdaje na sepsání zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu, odměna notáře, ohlášení živnosti, založení bankovního účtu a soudní poplatek.

Další náklady záleží na způsobu, který si pro přechod zvolíte. Pokud potřebujete poradit, můžete využít odbornosti společnosti Companies s.r.o., která Vám se vším dokáže pomoci. 

Způsoby přechodu

1. Vklad celého dosavadního obchodního závodu do základního kapitálu s.r.o.

Jde o nejlepší způsob, jak plynule navázat na podnikání OSVČ. Zároveň je ale finančně nejnáročnější, protože je v tomto případě nutné vypracování znaleckého posudku.

Tento způsob lze doporučit u největších obchodních závodů.

2. Prodej obchodního závodu nové s.r.o.

Možné je ale také založit společnost se základním kapitálem (jeho minimální výše je 1 Kč) a následně uzavřít smlouvu o prodeji závodu mezi podnikatelem jako OSVČ a nově vzniklou s.r.o. 

3. Postupný převod

Třetí možností je po určitou dobu paralelní podnikání OSVČ i s.r.o. a postupné převádění obchodního závodu do s.r.o.

Tato varianta je nejvhodnější u menších podnikatelů a v případech, kdy se k podnikání s.r.o. vyčleňuje jen část obchodního závodu OSVČ.

Ať zvolíte jakýkoliv způsob přechodu, určitě doporučujeme řešení alespoň konzultovat s někým, kdo této problematice rozumí. Jen tak se ujistíte, že vše proběhlo hladce a v naprostém pořádku. Pokud celý proces necháte na odborné firmě, je to mnohem pohodlnější a ušetříte tím mnoho času, který můžete věnovat právě svému podnikání. Upřímně, pokud zvažujete přechod z OSVČ na s.r.o., obavu z finanční náročnosti tohoto přechodu můžete hodit za hlavu. Všem vám držíme palce a mnoho úspěchu!

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články