Superhrubá, hrubá a čistá mzda – máte v tom jasno?

29.12. 2013 • Zajímavosti

Jak všichni jistě víme, spolu s krokem do finančního světa se nám otevírá i svět finančnictví a finančních pojmů, které by nám neměly zůstat dlouho skryty. Je třeba se přesně orientovat v tom, co je to superhrubá, hrubá nebo čistá mzda – jedná se přeci o náš plat a naše finanční ohodnocení práce. Máte-li navíc ambice stát se podnikatelem a zaměstnávat pod sebou mnohé další lidi, je přímo nutností, abyste tyto pojmy dobře znali. To, co zaměstnanec dostane za měsíční snažení na svůj účet, je totiž dávka mnohonásobně nižší, než co za stejnou osobu odvádí poskytovatel zaměstnání.

Mzdový náklad zaměstnavatele

Hned první z pojmů není tak zcela správným označením, jelikož tento termín není nijak právně zakotven. Skutečným názvem pak je „mzdový náklad zaměstnavatele“, který více vystihuje, o co doopravdy jde. Prvně termín „superhrubá mzda“ vzešel na světlo světa v souvislosti s reformou veřejných financí. Znění pojmu je v podstatě snahou vyjádřit nový metodický postup pro výpočet daně ze mzdy (správě pro „výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“). Obecně superhrubá mzda vyjadřuje mzdu hrubou, která je navýšena o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen zaměstnavatel odvádět za každého svého zaměstnance. Sociální pojištění činí 26% z hrubé mzdy zaměstnance a zdravotní pojištění pak 9 % z téhož. Ze superhrubé mzdy se také vypočítává daňový základ.

Co je to hrubá mzda

Pojďme se nyní seznámit podrobněji s pojmem „hrubá mzda“. Ta vyjadřuje finanční odměnu za práci, která je ještě před fází zdanění a případně jiných odpočtů. Často se plat při podepisování smlouvy stanovuje právě v této hrubé mzdě – na to si dejte z pozice zaměstnance pozor! Stejně tak při otázce na přijímacím pohovoru, kolik si přejete brát. Už se mnohokrát stalo, že aspirant na zaměstnance vyjádřil své přání s myšlenkou na čistou mzdu. Zaměstnavatel požadavek akceptoval, ale v mzdě hrubé. Proto se předem ptejte.

Co je to čistá mzda

Pokud se posuneme od hrubé mzdy k čisté, čistá mzda je pak to, co dostane každý zaměstnanec měsíčně coby peněžní odměnu za svoji práci. Čistá mzda je již oproštěna od odvodu sociálního a zdravotního pojištění, stejně jako od daní a případných dalších odvodů.

Z čeho se skládá mzda

Mzda se pak skládá z několika složek, o kterých je také dobré mít přehled. Mezi takové složky patří zejména pevná složka, která v sobě obnáší paušální velikost mzdy. Druhou částí je pak pohyblivá složka, do které se počítají nejrůznější příplatky, odměny, osobní ohodnocení nebo prémie. Pokud se vám zdají všechny tyto pojmy jako totožné, není to pravda. Tak například příplatek je povinnou dávkou, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci za odpracované přesčasy, práci v době státního svátku, za práci prováděnou v prostředí se zhoršenými podmínkami – tedy ve „ztíženém pracovním prostředí“. Osobním ohodnocením se rozumí jaksi trvalejší či dlouhodobější zhodnocení osobních kvalit pracovníka, které je vyjádřené právě pomocí peněžní kompenzace. Prémie pak hrají roli motivační, kdy se snaží vyzvat zaměstnance k vyšší pracovitosti či k větším pracovním výsledkům. Prémie se uvádějí vždy v procentech. A na závěr již zbývá jen odměna, což je jednorázový a svojí výškou nijak nespecifikovaný obnos peněz připsaný ve prospěch daného zaměstnance. Mezi další složky mzdy pak spadají například i dávky nemocenského pojištění.

Jaké existují druhy mezd

Co je ještě vhodné vědět o mzdách, je fakt, že existují různé druhy mezd. Těmi je mzda časovaná, mzda úkolová nebo mzda podílová. Mzda časovaná se váže přímo úměrně k tomu, kolik hodin zaměstnanec odpracuje. Úkolová mzda je odvislá od toho, kolik jednotek práce zaměstnanec vykonal. A nakonec podílová mzda, která se nejčastěji vyskytuje v obchodní sféře. Je z větší či menší části závislá na výši obratu firmy či společnosti. Závěrem je však třeba dodat, že ve velkém množství případů (zvláště u dlouhodobého pracovního poměru) dostávají zaměstnanci směs více druhů mezd. Taková mzda poté nese název „kombinovaná mzda“.

O mzdách a jejích výměrech lze nalézt spoustu dalších informací, zejména pokud se budete zajímat o jeden konkrétní případ, který by se měl týkat právě vás. Na internetu i v odborné literatuře naleznete spoustu údajů – jen si dejte pozor, abyste čerpali z aktuálních zdrojů. Podoby mezd se často mění a legislativa okolo nich novelizuje. Závěrem vám čtenářům děkuji za přízeň a doufám, že vám článek přinesl alespoň něco trochu užitečného, co rozšířilo vaše obzory zase o kousek dál.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články