Jak čerpat prostředky z EU fondů

30.11. 2013 • Tipy a rady

Jsou lidé, kteří vstup do Evropské unie neschvalovali a dodnes se tím jaksi neztotožnili. Jenže s tím se nedá nijak extra nic už dělat, pouze se smířit a zaměřit se na to, jak této situace využít. Tím je na mysli čerpání prostředků z fondů EU, což máme možnost od roku 2004 do konce letošního roku, což je jedna vlna, ta druhá by měla následovat.

O co jde

Hlavně o to, aby se srovnaly hospodářské a sociální rozdíly ve státech Evropské unie. Existuje deset fondů v rámci Evropské unie, a to Evropský fond pro regionální rozvoj, druhým je Evropský sociální fond, třetí je pak Fond soudržnosti (Kohezní fond). Dalšími jsou Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský rybářský fond, Komunitární programy, Fond solidarity, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Finanční mechanismus EHP/Norska, Program švýcarsko-české spolupráce a nástroj předstupní pomoci.

Kolik jsme dostali

Pro naši zemi bylo Radou Evropské unie vyčleněno asi sedmadvacet miliard eur, což v přepočtu dělá ohromnou částku korun. Tato částka byla určena právě k tomu, aby se revitalizoval venkov, stavby, města, aktualizovaly systémy a modernizovala komplexně celá ČR.

Jak se k prostředkům dostat

Poměrně jednoduše, prostě o ně zažádat. K tomu je nutno mít projekt, který vyhovuje kritériím pro získání dotací z EU. Ještě předtím, než sepíšete žádost, je nutné, abyste si zajistili vše potřebné. Prvně zjistěte, zda vaše společnost, odpovídá základním kritériím na podporu podnikatelského prostředí EU. Přihlašte projekt, který lze financovat díky fondů EU a současně také odpovídá potřebám vaší firmy.

Žádost o prostředky z fondů EU

Žádost rozhodně není jednoduchá záležitost. Obsahuje studie, analýzy nákladů a výnosů, komplexní finanční analýzu, také logický rámec projektu a mohou být požadovány ještě další. Když se žádost společnosti, která ji žádá, zpracována, a to bezchybně, je nutné v tu chvíli ji nechat postoupit, bude přijata a následně se obrnit trpělivostí, protože najednou se čeká několik měsíců, než je samotná žádost schválena, nebo zavrhnuta. Při kladném vyřízení žádost, je sepsána smlouva o poskytnutí dotace.

Dotace až po realizaci, nutný monitoring

Jenže pokud byste si mysleli, že je vyhráno a nyní tedy se můžete do projektu pustit, byli byste na omylu. Žadatel získá dotace až v průběhu, nebo po skončení realizace projektu a to navíc jedině v tom případě, pokud dodrží všechna stanovená kritéria. A navíc ještě stále nemá vyhráno. Po určenou dobu, nejčastěji to bývá pět let, musí zpracovat monitoring o kompletním fungování projektu.

Kdo může žádat

Ne každý může o prostředky z EU fondů žádat. Nebo spíše takto – žádat o ně může každý, ale ne každý je může získat. Nejčastěji jsou to obce, nebo kraje. Také ministerstva, samotné podniky, společnosti, hodně často žádají také neziskové organizace pro podporu projektů, které jinak financovat nemohou, samotné školy pro rozvoj učiva, také výzkumná centra no a velice často žádají o poskytnutí prostředků z EU také vlastníci dopravní infrastruktury pro výstavbu nových silnic, dálnic a opravu těch stávajícíh.

Zdroje prostředků pro ČR

Pro Českou republiku jsou v současnosti stanoveny jisté operační programy. Je jich celkem pět pro mimopražské regiony a Jednotný programový dokument pro hlavní město Prahu. Operační programy, ze kterých lze získat prostředky z fondů EU jsou sektorové, podle oblastí, kam mají prostředky směřovat. Je to průmysl a podnikání, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, infrastruktura a Společný regionální operační program.

Na co se často prostředky z fondů EU vztahují

Pro představu, na co je možné prostředky z fondů EU žádat, je potřeba znát i to, na jaké projekty bývají prostředky často schvalovány. Kladně jsou hodnoceny například výstavba a modernizace silnic a dálnic, tedy dopravní infrastruktura. Dále na podporu firem ve smyslu vzdělávání svých zaměstnanců, také nákup strojů a vybudování nových výrobních hal. Velice kladné ohlasy má i modernizace technologií výroby, nebo organizace řízení podniku. Pro zvýšení vývozu a propagace firmy v zahraničí. Vylepšení a budování odpadového hospodářství, také zavedení energicky úsporných technologií a zateplení budov. Hodnotí se i rozvoj cestovního ruchu a podpora na opravu památek a starých, zachovalých budov.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články