Jak na úspěšný začátek podnikání

22.03. 2014 • Tipy a radyPodnikání

Podnikání je čím dál populárnější, obzvláště mezi aktivními lidmi, kteří hledají jinou než zaměstnaneckou alternativu pracovního poměru. Vede je k tomu hned několik důvodů. Podnikatelé a to v jakékoli formě jsou páni svého času a to doslova. Je jen na nich, jak si zařídí svůj pracovní čas a co v něm hodlají dělat. Jistě, každá práce nese své a časová náročnost jednotlivých úkonů se v rámci jednotlivých odvětví liší. Pokud jste zaměstnancem ve firmě, máte zpravidla alespoň jednoho nadřízeného, nejspíš i stanovenou pracovní dobu a náplň práce, se kterými nemůžete nijak hýbat. Často se také stává, že zaměstnanci úplně nesouhlasí se zavedenými praktikami a postupy, které uplatňují nadřízení, a dochází tak ke sporům na pracovišti. Jistě to znáte, jste-li zaměstnanci. Výhodou podnikání je také možnost budovat něco vlastního a mít tedy kontrolu nad celou činností. Podnikatelem se může stát kde kdo, ovšem k úspěšnému podnikání se jen tak někdo nevypracuje.

Jak začít s podnikáním

Abyste mohli regulérně podnikat, musíte si zařídit nejprve několik nezbytných věcí. Pokud chcete být fyzickou osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění, potřebujete živnostenský list.  Takovéto oprávnění lze vyřídit na živnostenském úřadě, kde za poplatek 1000,- dostanete přímo do ruky Váš živnostenský list, ve kterém je vypsána činnost nebo činnosti, které můžete provozovat. Lze podnikat také na základě jiného oprávnění, v takovém případě nejde o živnosti, ale spíše o licence. Tuto možnost využívají často tlumočníci, lékaři, soudní znalci atd. U zemědělské výroby je tomu ještě trochu jinak. Pokud se chcete věnovat tomuto odvětví, bude z Vás fyzická osoba samostatně provozující zemědělskou činnost. Poslední možnou variantou, je být zapsán v obchodním rejstříku jako právnická osoba, tento rejstřík vede obchodní soud (společnosti, družstva).

Formy podnikání

Podle výše uvedeného odstavce je zřejmé, že existuje několik forem podnikání. Do základního členění můžeme zahrnout podniky jednotlivce (jeden člověk podniká na základě živnosti, věnuje se zemědělství), obchodní společnosti (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným jsou označovány jako kapitálové, vedle nich mohou být také osobní). Státní podniky jsou další formou, takto funguje např. Česká pošta nebo Správa letišť. Nesmíme samozřejmě zapomenout na družstva aj.

Co je podnikatelský záměr

Všude se ve spojitosti s podnikáním mluví o tzv. podnikatelském záměru, ale co to vlastně ten podnikatelský záměr je? A hlavně… k čemu je dobrý? A je nutný pro zahájení podnikání? Na tyto otázky se nyní pokusíme odpovědět. Podnikatelský záměr je jakýmsi písemným zaznamenáním, které popisuje vnější a vnitřní faktory, které podstatně souvisejí se založením nového podniku. K tomu, abyste začali podnikat, jej ze zákona mít nemusíte, ale pro Vás jako budoucího podnikatele může mít velkou cenu, protože Vám pomůže nastartovat podnikání, aniž byste něco podcenili nebo zanedbali. Když už víte, co chcete dělat, potřebujete také vědět, jakou životaschopnost má Váš produkt na cílovém trhu. Existují tři základní otázky, na které by měl umět každý podnikatel odpovědět, a to platí jak v makro tak i v mikroekonomice. Co? Otázka se táže na produkt nebo služby, kterými se chcete zabývat. Lidově řečeno co chcete dělat? Komu a jak? Otázka se zaměřuje na cílovou skupinu tedy Vaše klienty. Je velký rozdíl, jestli budete chtít vyrábět luxusní dámské kabelky nebo plátěné tašky za babku a to právě z toho důvodu, že se musí prodat. Způsob vyhotovení, náklady i prezentace produktu musí odpovídat požadavkům Vaší cílové skupiny klientů. Za kolik? Tato otázka samozřejmě úzce souvisí s oběma předchozími a tedy i s tím, co chcete dělat a komu a jak to chcete prezentovat a prodávat. Pokud chcete např. prodávat ony luxusní dámské kabelky, musíte počítat s vyššími náklady na jejich výrobu a také s vyššími zisky za jeden kus prodaného zboží. Je tím pádem nesmysl vyrábět velké množství méně kvalitních produktů za nízkou cenu, taková poptávka od dam, co si potrpí na luxusní zboží, určitě nepřichází. Podnikatelský záměr dává podnikateli vodítko pro jeho činnost. Je důležitý také k získávání finančních zdrojů, a o to by Vám mělo jít především. Špatný odhad na potřeby a tužby klientů může být fatální a způsobit Vám nemalé potíže.

Obsah podnikatelského záměru může být různý, zde je nástřel toho, co by v něm nemělo chybět.

  1. Charakteristika výrobků a služeb (Co chcete dělat, obor podnikání)
  2. Vaše cíle (případně cíle podnikání jako je zisk, pozice na trhu)
  3. Právní forma (Vaše odbornost, vědomosti, zkušenosti)
  4. Vybavení (vybavení podniku nebo to, co máte a potřebujete mít k dispozici např. peníze, pracovní síla)
  5. Plán marketingu (propagace, způsob prodeje, průzkum trhu i s výsledky, cenová a prodejní politika)
  6. Časový harmonogram (rozplánování činnosti na jednotlivá období, nejlépe na měsíce)
  7. Finanční plán (výnosy a náklady – opět rozvrženy do menších časových období, zakladatelský rozpočet)

Do podnikatelského záměru si samozřejmě můžete napsat, cokoli chcete, ale aby Vám skutečně k něčemu byl, měl by být srozumitelný, logický, stručný a hlavně by měl být pravdivý. Pokud si zatím nejste jednotlivými údaji jisti, můžete samozřejmě měnit svůj podnikatelský záměr, jak je Vám libo. Nezapomínejte ale na to, že každá změna by měla vést k lepšímu uchycení Vašeho produktu na trhu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články