Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

10.09. 2014 • Půjčky a hypotéky

Překlenovací úvěr, který nejspíše znáte i pod termínem meziúvěr, představuje produkt sloužící zákazníkovi k tomu, aby přečkal dobu doby mezi podpisem smlouvy o stavebním spoření a s ní týkajícího se práva na čerpání řádného úvěru. Tento úvěr bývá s ohledem na státní příspěvek omezen několika podmínkami, proto se stává nepružným. Za předpokladu, že jste se jako klienti rozhodli, že si požádáte o úvěr ke svému stavebnímu spoření, jste nuceni splnit rovnou tři následující podmínky.

Podmínky pro překlenovací úvěr

1. smlouvu o stavebním spoření  musíte uzavřít alespoň na 24 měsíců

2. zůstatek na vašem bankovním účtu  musí být ke dni hodnocení pro konkrétní kalendářní měsíc minimálně 40%   z cílové naspořené částky

3. bodové ohodnocení vaší sjednané smlouvy musí ke dni hodnocení pro daný   kalendářní měsíc dosáhnout určené výše (tzv. výše hodnotícího čísla)

Ovšem pokud by klient stanovené požadavky nesplnil, neměl by na čerpání běžného úvěru ze stavebního spoření nárok. Z toho důvodu, aby spořitelny flexibilně reagovaly na momentální potřeby klientů, přišly na trh se službou, která jim umožní překlenout zmíněnou dobu mezi smlouvou o stavebním spoření a řádným úvěrem.

Překlenovací úvěr - dobrá dostupnost a rychlost vyřízení

Překlenovací úvěr disponuje totožnou vlastností jako úvěr ze stavebního spoření, a sice že se dá využívat prostřednictvím záloh, postupně a samozřejmě i jednorázově. Zřídit si jej je poměrně snadnější, než dostat úvěr klasický, ovšem z právního hlediska na něj máte nárok. Zároveň musí klient splnit hned několik podmínek, které si předem určí každá spořitelna. 

Především jde o sjednanou smlouvu o stavebním spoření u té konkrétní spořitelny, u níž si o úvěr požádáte. Další nezbytnost značí pochopitelně schopnost klienta včas hradit úvěr, to se dokládá potvrzením pravidelného měsíčního příjmu. Žadatel musí poté zajistit úvěr a doložit, za jakým účelem vlastně již zmíněný překlenovací úvěr potřebuje. Tím ještě zdaleka není seznam požadavků kompletní. 

Zpravidla je zapotřebí totiž naspořit si na účet stavebního spoření nejnižší požadované procento z cílové částky, to znamená tedy to samé jako v případě normálního úvěru ze stavebního spoření. Tohle procento ale bývá o něco nižší, než oněch 40% (obyčejně se pohybuje okolo deseti až třiceti procent). Pokud klient úspěšně splní veškeré uvedené podmínky, spořitelna jej zařadí do některé z rizikových skupin, ze které mu plyne úvěr s odpovídající úrokovou sazbou.

Kolik si můžete zapůjčit ze stavebního spoření?

Výše překlenovacího úvěr se zpravidla rovná cílové sumě stavebního spoření, kterou si klient stanovuje už během vlastního podepsání smlouvy. Úvěr tedy za žádných okolností nesmí být vyšší, než cílová částka, jíž si klient hodlá naspořit. Samotný překlenovací úvěr se na konci lhůty uhradí z této přidělené cílové peněžní hodnoty. 

Praxe je taková, že právě tehdy, kdy klient začíná čerpat finance ze svého překlenovacího úvěru, rozdělí se stavební spoření na dva paralelně probíhající díly. Klient je i nadále povinen spořit peníze na účet stavebního spoření až do určené cílové sumy a zároveň platí úroky plynoucí z překlenovacího úvěru. Zápor těchto úroků můžeme vidět ve specifickém faktu, úroky se totiž nevypočítávají jen z vypůjčené částky, avšak z celkové cílové hodnoty stavebního spoření. V konečném stavu tak klient uhradí úroky i za tu částku, jíž si zcela sám stihl naspořit.

Výše úroku u překlenovacího úvěru

Výše úroku je závislá na tom, jak dlouhou dobu již klient spoří, a jakou dobu bude úvěr splácet. Úrok může záviset na cílové sumě, výšce hodnotícího čísla, naspořeném zůstatku na účtu stavebního spoření  a na době, jaká je zapotřebí k přidělení cílové částky. Veliké procento spořitelen tedy láká na úrok v rozsahu 3%, někdy 6%, maximálně pak 9%. Předností je, že úroky si smíte odečíst od daňového základu.

Podobně jako se odlišují konkrétní požadavky, výše úroku i výše akontace, rovněž tak se liší i výše poplatků za poskytnutí a roční vedení úvěru. Poplatek za vedení se pohybuje okolo 250 korun, poplatek za poskytnutí úvěru se potom odvíjí podle výše cílové finanční sumy a představuje zpravidla jedno až dvě procenta z této částky.

Účelový úvěr s nulovou akontací

Na závěr bychom ještě rádi pohovořili o specifickém typu překlenovacího úvěru, tedy úvěr s nulovou akontací, tzv. účelový úvěr. Ten nabízí spořitelna svému klientovi, aniž by byl podmíněn vložením vlastních peněžních prostředků. 

V případě, že bude klient akutně potřebovat 300 tisíc korun na rekonstrukci bytu, podepíše ve spořitelně stavební spoření s konečnou částkou právě na oněch 300 tisíc, spolu s tím uzavře také kontrakt o překlenovacím úvěru na částku 300 tisíc korun. Následně stavební spořitelna dá klientovi celou sumu a postup již je stejný jako u klasického překlenovacího úvěru. Tato služba ovšem bývá omezena nejvyšší tolerovatelnou částkou, jež spořitelna poskytuje. Ta je stanovena na půl milionu korun.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články